Pilot basisinkomen

Waarom deze pilot?

Omdat het belangrijk is dat er een einde komt aan een te grote afhankelijkheid van de verscheidenheid aan vangnetten en uitkeringen. Omdat het goed is dat jongeren leren wat sociaal maatschappelijk van belang is in onze samenleving en hoe bevredigend het kan zijn om sociaal maatschappelijk nuttig werk te doen. Omdat het goed is dat jongeren leren te functioneren in een groep met andere jongeren die komen vanuit verschillende sociale context. Omdat het goed is dat jongeren extra steun krijgen bij het vinden en houden van werk. Omdat de samenleving er profijt van heeft als er meer jongeren beschikbaar zijn om ingezet te worden in sociaal maatschappelijk nuttige sectoren. Omdat de veelheid aan regels en maatregelen moet worden teruggedrongen.

Pilot:

Met 100 17 jarige jongeren die meer dan 1 jaar woonachtig zijn in de gemeente wordt  een sociaal contract afgesloten voor een periode van 5 jaar:

– Dit contract geeft recht op: 5 jaar lang een onconditioneel individueel basisinkomen van 800,- p.m. ingaande op het moment dat de contractant 18 jaar wordt.

– onconditioneel betekent recht om te werken, bij te verdienen; recht om samen te wonen, enz, zonder dat dit gekort wordt op het basisinkomen.

– het basisinkomen telt niet mee voor de inkomstenbelasting.

– Dit contract verplicht de contractant tot het vervullen van een sociale dienstplicht van 15 maanden vanaf het 18e jaar verdeeld in 3 maanden opleiding in een opleidingscentrum en 12 maanden 20 uur per week sociaal maatschappelijk nuttig werk + een wekelijkse teamdag in het opleidingscentrum met in ieder geval werkbegeleiding en sport. Na afloop van de sociale dienstplichtperiode zijn er elk jaar 2 terugkomweekenden.

De sociale dienstplicht wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband tussen Defensie en MBO-opleidingen. De opleidingscentra en de sportactiviteiten worden door defensie gefaciliteerd. De opleidingen gericht op het werken in een sociaal maatschappelijk nuttige instelling of bedrijf door het MBO.

– Na de sociale dienstplicht kan de contractant gedurende de contactperiode opgeroepen worden voor een urgentie-dienst bij calamiteiten (pandemie bv)

– Gedurende de periode van het sociaal contract betaalt de gemeente aan de werkgever van een sociaal contractant de sociale werkgeverslasten over de eerste 1000,- bruto p.m.

Kosten:

Deze pilot kost de gemeente per 100 deelnemers 100x 10.000,- = 1 miljoen per jaar.  De kosten over de pilotperiode van 5 jaar zijn dan per 100 deelnemers 5 x 1 miljoen. In mindering de besparing op uitkeringen en andere sociale kosten + de kostenbesparingen op noodzakelijke werkzaamheden als gevolg van de sociale dienstplicht. Aangenomen mag worden dat gerekend over een contractperiode van 10 jaar de baten hoger zijn dan de lasten. Aangenomen mag ook worden dat het niet in geld uit te drukken welbevinden van de inwoners van de gemeente zal toenemen.

NB. Dit pilotproject kan op korte termijn ingezet worden voor statushouders in afwachting van een nieuwe inburgeringswet.