Cultuur en Geloof

CULTUUR is

De wijze waarop een gemeenschap haar waarden en normen in praktijk brengt en de wijze waarop individuen in die gemeenschap het zoekproces naar waarden vorm geven.

Het is de tussentijdse uitkomst van de levenswijze die mensen in de omstandigheden van dat moment op die plaats en in die context, als meest wenselijk hebben gevonden. Hoewel in essentie en oorsprong overeenkomstig, verschilt die tussenbalans derhalve van tijdsperiode tot tijdsperiode, van volk tot volk, van plaats tot plaats. Het is wat door het overgrote deel van de betrokkenen op dat moment gezien wordt als de door hen gevonden waarden. Uit deze waarden worden normen geformuleerd, of wel leefregels die het mogelijk maken om in die gemeenschap te leven met respect voor de in die gemeenschap gevonden en gewaardeerde waarden.

Het transplanteren van waarden en bijbehorende normen naar een andere gemeenschap levend in andere omstandigheden; verschillend van hun zoektocht met daaraan verbonden andere normen,  tast de waarden van die gemeenschap aan. Omdat de geïmplanteerde waarden en normen niet het resultaat zijn van een gezamenlijk doorgemaakte zoektocht, waarschijnlijk niet passen bij de nieuwe omstandigheden en plaats en niet gerelateerd zijn aan het historisch leerproces van de autochtone gemeenschap. Moeizaam door de eeuwen heen bevochten waarden worden hierdoor ontkend, hetgeen leidt tot destabilisering van de gemeenschap.

Geestelijk of politiek leiders die claimen dat een tussentijdse uitkomst van een zoektocht de definitieve einduitkomst van alle zoektochten is of zou moeten zijn, belemmeren de vrijheid van geloof en van de ontwikkeling van degenen die hen volgen. Het merendeel van de officiële godsdiensten alsmede alle politieke dogma’s zijn dan ook in strijd met de fundamentele rechten van de mens.

Zij die geen kennis hebben en die ook niet zoeken, volgen blindelings een geestelijk leider en verkondigen zijn gedachten als de enige waarheid.

Het dogmatisme dat hieruit voortvloeit belemmert de ontwikkeling of draait deze zelfs terug. Dogmatisme leidt vrijwel altijd tot fanatisme en dit weer tot terreur.

GELOOF is

De zoektocht naar de plaats van de mens in het algemeen en die van het zoekende individu in het bijzonder, in het universum. Praktisch vertaald: de zoektocht naar algemeen geldende waarden, meer specifiek naar de vertaling van die algemene waarden naar die van de mens en naar de wijze waarop deze waarden het best door de mens in de praktijk kunnen worden gebracht. Veelal samengevat als de zoektocht naar God.

Laat een reactie achter