Denkrichtingen

We moeten toe naar een samenleving waarin de essentie van ons bestaan voorop staat en prioritair gewaardeerd wordt.  Een samenleving waarin we gerespecteerd worden voor wat we kunnen en voor het werk dat we doen. Een samenleving waaraan iedereen een bijdrage levert. Een samenleving waarin we ons leven zelfstandiger en in grotere onafhankelijkheid kunnen inrichten. Maar ook bewust van de belangrijke samenhang en sociale cohesie. Van het belang van de ontwikkeling van de mens in onderlinge  solidariteit. Als gereedschap om een goed overwogen standpunt in te nemen vind je heldere doelgerichte denkrichtingen en opinies op de devdocs.online.