Stamboom Jongeneel

STAMBOOM JONGENEEL, Ruben Israël.

Overgenomen uit de familiekroniek van Ouweneel en Jongeneel. Deze stamboom is erg onnauwkeurig. Het zou goed zijn als hij nog een keer opnieuw wordt uitgezocht.

Louris Cornelszoon geb. 1505. Zevenhuizen.  Overlijdt voor 1553.

Trouwt in 1535 met Leentge Cornelisdochter. Overlijdt voor 24-04-1600.

Uit dit huwelijk 2 zonen: 1e zoon wordt Ouwe Neel genoemd. De 2e zoon is geboren in 1525:  Cornelis Louriszoon bijgenaamd Jonge Neel

Jonge Neel bezit een huis en 4 morgen land. Is molenmeester te Zevenhuizen.

Hij is voogd van de kinderen van zijn zus Leendtgen Lourisdochter.

Trouwt met Neeltje Leenderts. Krijgt 2 dochters en 3 zonen. Oudste zoon: Louris Corneliszoon, geboren ca 1560.

Louris Corneliszoon trouwt met Machtel Cornelisdochter Oldshoren die op 09-01-1617 overlijdt. Van haar heeft hij 3 zonen. Hun oudste zoon : Maerten Louriszoon Jongeneel, werd ca 1610 geboren. Louris hertrouwt met Neeltge Lenertsdochter die voor 01-10-1631 overlijdt.

Louris wordt voogd van de 4 kinderen van zijn zus Marritgen die in 1619 overlijdt. In 1619 en in 1620 koopt Louris land in Zevenhuizen en in 1629 koopt hij land van een Rotterdamse eigenaar. In 1625 wordt Louris ook voogd van de 4 weeskinderen van  zijn halfneef Gangert Aerts en in 1632 wordt hij ook nog voogd van ene Trijntgen Adriaenesdochter.

Louris zoon Maerten trouwt op 22-11-1637met Ariaentge Cornelisdochter van Alphen uit Moordrecht. Zij krijgen 3 zonen en 1 dochter.

Hun 2e zoon: Jan Maertenszoon Jongeneel, geboren ca 1645 woont volgens de analen in Boskoop.

Maerten was eerst molenmeester te Zevenaar (1657-1658). In 1670 wordt hij gezworene voor het Zuideinde van Zevenhuizen en in 1671 Heilige-Geestmeester (t.b.v. de armen). Hij overlijdt voor 28-01-1693.

Jan Maertenszoon trouwt te Zevenhuizen op 10-12-1670 met Marrigje Jacobs Versigh uit Boskoop en hertrouwt op 28-08-1714 met Willemtie Jans van Swieten uit Oudshoorn.

Uit zijn eerste huwelijk met Marrigje heeft hij 2 dochters en 1 zoon: Jacob

Deze zoon, Jacob, is de stamvader van de Boskoopse tak van de Jongenelen.

Uit het huwelijk van Jacob Jongeneel en Gerritje de Jeu worden 3 kinderen geboren:

Dirk Jongeneel, Thomas Jongeneel, geboren op 05-09-1861 en een dochter, die mogelijk vroeg gestorven is.Op 26-08-1886 trouwt de zadelmaker Thomas Jongeneel met Louisa Christina van Bladel, geboren op 28-01-1864 en dochter uit het huwelijk (05-10-1862) van Jacobus van Bladel (klompenmaker in Warmond) en Maria Louisa van Ewijk. Maria Louisa overlijdt in juni 1929 en Thomas op 01-04-1931 en .

Thomas en Louisa  hadden 3 kinderen: Jacob Jongeneel, geboren op 22-07-1887, Jacobus Jongeneel, geboren op 25-06-1889 en overleden een jaar later op 16-07-1890 en Maria Louisa Jongeneel, geboren op 11-07-1898, later gehuwd met Arend Rouwendaal.

Jacob trouwt op 07-08-1912 met Jacoba Wilhelmina van Aalst, geboren op 27-01-1886 als dochter van Jacob van Aalst en Adriana Qualm. Jacob overlijdt op 24-10-1942 en Jacoba overlijdt op 07-07-1947. 

Zij kregen 4 zonen: Thomas Christiaan, geboren op 14-07-1913, Jacob Adriaan, geboren op 29-12-1916, Johan Louis Christiaan, geboren op 24-04-1920 en Adriaan, geboren op 18-07-1924.

Thomas Christiaan (Tom) trouwt voor de oorlog (datum onbekend) met Margaretha Otto, geboren op 26-11-1915.

Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren: Wilhelmina Jacoba Margareta, (geboren op 14-03-1937, gestorven op 14-11-1956), Marianne Helene, (geboren op 22-10-1938, gehuwd met Eckart Rapin en later gescheiden), Nori (geboren op 13-07-43 gehuwd met ? en geëmigreerd naar Canada).

Thomas scheidt van Margaretha en hertrouwt met Tine (?) Beyersbergen van Henegouwen (geboren op 19-11-1925), die al een zoon heeft: Jan Jongeneel (geboren van der Gaag). Uit dit huwelijk worden geen kinderen meer geboren. Tom woont in een verzorgingsflat in Den Haag.

Jacob Adriaan (Jaap) trouwt op 30-05-1945 met Antoinette Hugenin (geboren op 19-01-1922, overleden op 12-01-1987). Zij kregen 2 dochters:  Henny (geboren op 14-09-1945, gehuwd met Knetemans, 2 kinderen, laatst bekende adres Wagenstraat 131, 2512 AT Den Haag, tel.: 070-3654016)) en Tonnie (geboren op 28-10-1946, gehuwd met Frankenhuizen, 1 kind: Remco).

Jaap is inmiddels overleden, datum onbekend.

Adriaan trouwt met Rennie Molach (geboren op 11-11-1926). Zij kregen 3 kinderen: Angeline (geboren op 12-02-1953) Michiel en Jaap, geboortedata onbekend. Laatst bekende adres: Heibeekstraat 2, 5662 EG Geldrop.

Johan Louis Christiaan (Joop) trouwde op 28 mei 1948 met Louise Elisabeth Rubens (Wies), geboren op 19-02-1922, dochter van Israel Barend Rubens en Antonia Josephina Francisca Decates. Zij kregen 2 zoons: Jacob (roepnaam Tako) en  Ruben Israel. (roepnaam Illya). Jacob werd geboren op 26-02-1949 en Illya op 17-10-1950.

Tako heeft uit zijn relatie met Miriam Holzer 2 kinderen: Rosalinde (Roos) en Arnoud. Deze kinderen hebben beiden de achternaam Holzer. Nadat deze relatie beëindigd was is hij gaan samenwonen en uiteindelijk getrouwd met Ellen van Kampen, die zelf een dochter had: Jasmijn. Uit het huwelijk met Ellen zijn geen kinderen geboren.

Illya is 2x getrouwd geweest. Uit het eerste huwelijk met Annelies Maria Beelen, werd Solange geboren op 09-01-1973.

Illya is in 1974 gescheiden van  Annelies. In 1976 trouwde hij met Henrieke (Riekie) A.M Wilke. Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren: Louis, geboren op 28-12-1977, Margaretha Elisabeth, geboren op 28-06-1979 en Frank, geboren op 23-10-1980. In 1981 is Illya gescheiden van Riekie. Van 1984 tot 2012 woonde Illya samen. Op 14-08-1986 werd  uit deze relatie de zoon Jascha Stephan geboren en op 26-10-1988 Jens Ruben.

Achtergronden.

Jacob Jongeneel had een meubelbedrijf in Alphen aan de Rijn. Daar werden ook zijn zoons geboren. Enige jaren voor de oorlog verhuisden ze naar Den Haag, waar hij een taxibedrijf begon. Zijn oudste zoon Tom trouwde met een Duits meisje. Toen de oorlog uitbrak werd het feit dat Tom met een Duits meisje getrouwd was niet gewaardeerd door de Nederlanders in hun omgeving. Tom vertrok naar Duitsland. Op 24 oktober 1942 overleed Jacob en bleef Jacoba Jongeneel met haar 3 zoons en een taxibedrijf achter. Jaap (Jacob Adriaan) neemt het taxibedrijf op zich. Joop en de jongste broer Aad zijn te jong en hebben geen rijbewijs. In 1943 worden Nederlandse mannen gedwongen in Duitsland te gaan werken. Jaap wordt opgeroepen. Omdat hij de enige is die het gezin Jongeneel kan onderhouden, gaat Joop in zijn plaats. Hij komt in Chemnitz terecht, waar hij te werk gesteld wordt bij de machinefabriek Wanderwerke. Hij verblijft in een kamp, samen met andere Nederlanders, gevangen Russen, Italianen en vele andere nationaliteiten. Uit zijn brieven aan zijn moeder blijkt dat aan alles gebrek was en dat ze sliepen in te kleine barakken waarin ratten en luizen de meerderheid vormden. Mijn vader, die boekhouder is, wordt in 1944 op de ponskaartenafdeling te werk gesteld, waar hij de eerste beginselen van automatisering leert. Begin 1945 kwam Chemnitz in de frontlinie te liggen en werd de fabriek door de Russen bestookt met granaten. Toen de Duitsers op de vlucht gingen is mijn vader lopend richting Nederland vertrokken. Op 14 mei 1945 bereikt hij de Amerikaanse linies in Witzenhausen. Op 2 juni is hij terug in Den Haag.

Joop vertrekt naar Amsterdam om als administratief medewerker een bijdrage te leveren aan het inkomen van de familie. In Amsterdam leert hij in 1946 Wies kennen die ook in Amsterdam werkt. Wies is dochter uit het huwelijk van Israël Barend Rubens en Antonia Josephina Francisca Decates. Israël Barend Rubens (roepnaam Theo) komt uit een Joodse familie en is eigenaar van hotel Mariënboom in Nijmegen. Dit hotel is bij de inval van de Duitsers in mei 1940 door de Duitsers geconfisceerd en werd in gebruik genomen door de militaire staf van de Wehrmacht.  een uitstekend kok was, lieten de Duitse officieren hem in het hotel werken, hoewel dit voor joden verboden was. Begin 1944 werd hij alsnog opgepakt nadat hij door een Nederlandse politieman was betrapt op het niet dragen van de ster op de openbare weg. Hij werd naar Westerbork getransporteerd, waar hij vanwege zijn goede gezondheid een baantje kreeg als kruier. Op de beroemde film van kamp Westerbork staat Theo Rubens op het perron met een handkar als de trein naar Auschwitz vertrekt. In januari 1945 schrijft hij aan de familie dat hij op de lijst staat om naar een kamp in Duitsland te worden getransporteerd. De rest van de familie Rubens , op 2 broers na, is dan inmiddels al in de vernietigingskampen overleden. Alleen zijn broer Barend en zijn broer Sol overleven de kampen. Theo wordt vlak voordat hij naar Duitsland moet bevrijd en keert terug naar Nijmegen.

Op 28 mei 1948 trouwen Joop en Wies en gaan in Eindhoven wonen, waar Joop een baan heeft gekregen bij Philips. Bij dit bedrijf komt zijn kennis van automatisering, die hij in Duitsland heeft opgedaan, van pas als Philips samen met IBM de eerste computers ontwikkeld. Hij wordt een van de eerste automatiseringsdeskundigen.

Joop en Wies zijn vanaf 1950 actief lid van de PvdA geweest. Wies was lid van het gewestelijk bestuur en diverse andere commissies en was zeer actief in de strijd tegen racisme. Joop is 8 jaar lang fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Eindhoven.